Інтернет-технології

Знайдено: 1 - 12 серед 178 товарів

Інтернет-технології служать для створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.

В основі Інтернету та Інтернет-технологій лежать гіпертексти і динамічні сайти, що розміщуються в глобальній мережі Інтернет або в локальних мережах ЕОМ.

Мережеві технології є тією ланкою, яка дозволила об'єднати результати роботи багатьох автономних користувачів і надати доступ до цих результатів всім, хто в них зацікавлений. Тому напрямки розвитку мережевих технологій безсумнівно визначають напрямки розвитку інформаційних технологій в цілому.